zapisz się do newslettera
bądź na bieżąco otrzymuj
  • Aktualne promocje i rabaty
  • Inspiracje wnętrzarskie
  • Pomysły i porady
zapisz
Schowaj
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Leroy - Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72 środkami komunikacji elektronicznej, z których przesyłania w każdej chwili mogę zrezygnować, lub dokonać zmiany swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji. więcej
dołącz do naszego newslettera
zapisz się

REGULAMIN PROMOCJI „TRANSPORT ZA 19 ZŁ”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja „Transport za 19 zł”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez Leroy - Merlin Polska Spółka z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, z kapitałem zakładowym: 51 000 000 PLN zł, NIP 113-00-89-950 z o.o. zwany dalej „Organizatorem”.

2. Promocja „Transport za 19 zł” organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora „Dom z Pomysłem” pod adresem www.domzpomyslem.pl.

3. Użyte w niniejszym regulaminie Promocji, zwanym dalej: Regulaminem Promocji, pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego „Dom z pomyslem”, dostępnym na stronie internetowej: www.domzpomyslem.pl

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od godz.12.00 dnia 17.04.2014  do godz. 23.59 dnia 31.05.2014 .

2. Dla oceny spełnienia warunku objęcia Promocją istotny jest czas zarejestrowania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 4  poniżej, w systemie teleinformatycznym Organizatora.

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocja obejmuje wszystkie produkty, które znajdują się w asortymencie dostępnym w Sklepie Internetowym Organizatora www.domzpomyslem.pl niezależnie od ich ceny jednostkowej.

2. Promocja dotyczy wyłącznie zamówień złożonych w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: www.domzpomyslem.pl. o dowolnej wartości z wybranym sposobem dostawy „kurier DHL”.

3. W przypadku, gdy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie w okresie trwania Promocji Klient Sklepu Internetowego złoży zamówienie o dowolnej wartości, koszt dostawy tego zamówienia wyniesie 19 zł. brutto. 

4. W przypadku wybrania przy zamówieniu opcji „Płatność za pobraniem”, Klient obciążany jest dodatkowo, obok kosztu dostawy zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 14 zł.

5. Klient przystępując do Promocji wyraża wolę udziału w Promocji akceptując Regulamin Promocji podczas dokonywania w Sklepie Internetowym zamówienia kwalifikującego go do udziału w Promocji.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia/reklamacje związane z Promocją Klient może kierować do Działu Obsługi Sklepu Internetowego na adres bok@domzpomyslem.pl. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

2. Niniejszy Regulamin Promocji jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji i jest dostępny na stronie www.domzpomyslem.pl w okresie trwania Promocji.

 

Wczytywanie rekomendacji...