zapisz się do newslettera
bądź na bieżąco otrzymuj
  • Aktualne promocje i rabaty
  • Inspiracje wnętrzarskie
  • Pomysły i porady
zapisz
Schowaj
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Leroy - Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72 środkami komunikacji elektronicznej, z których przesyłania w każdej chwili mogę zrezygnować, lub dokonać zmiany swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji. więcej
dołącz do naszego newslettera
zapisz się

REGULAMIN PROMOCJI „Transport za 6 zł”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja „Transport za 6 zł”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez Leroy - Merlin Polska Spółka z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, z kapitałem zakładowym: 51 000 000 PLN zł, NIP 113-00-89-950 z o.o. zwany dalej „Organizatorem”.

2. Promocja „Transport za 6 zł” organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora „Dom z Pomysłem” pod adresem www.domzpomyslem.pl.

3. Użyte w niniejszym regulaminie Promocji, zwanym dalej: Regulaminem Promocji, pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego „Dom z pomyslem”, dostępnym na stronie internetowej: www.domzpomyslem.pl

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od godz.12.00 dnia 01.06.2014  do godz. 23.59 dnia 30.06.2014 .

2. Dla oceny spełnienia warunku objęcia Promocją istotny jest czas zarejestrowania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 4  poniżej, w systemie teleinformatycznym Organizatora.

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocja obejmuje wszystkie produkty, które znajdują się w asortymencie dostępnym w Sklepie Internetowym Organizatora www.domzpomyslem.pl niezależnie od ich ceny jednostkowej.

2. Promocja dotyczy wyłącznie zamówień złożonych w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: www.domzpomyslem.pl. o dowolnej wartości z wybranym sposobem dostawy „kurier DHL”.

3. W przypadku, gdy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie w okresie trwania Promocji Klient Sklepu Internetowego złoży zamówienie o dowolnej wartości, koszt dostawy tego zamówienia wyniesie 6 zł. brutto. 

4. W przypadku wybrania przy zamówieniu opcji „Płatność za pobraniem”, Klient obciążany jest dodatkowo, obok kosztu dostawy zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 14 zł.

5. Klient przystępując do Promocji wyraża wolę udziału w Promocji akceptując Regulamin Promocji podczas dokonywania w Sklepie Internetowym zamówienia kwalifikującego go do udziału w Promocji.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia/reklamacje związane z Promocją Klient może kierować do Działu Obsługi Sklepu Internetowego na adres bok@domzpomyslem.pl. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

2. Niniejszy Regulamin Promocji jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji i jest dostępny na stronie www.domzpomyslem.pl w okresie trwania Promocji.

 

Wczytywanie rekomendacji...