zapisz się do newslettera
bądź na bieżąco otrzymuj
  • Aktualne promocje i rabaty
  • Inspiracje wnętrzarskie
  • Pomysły i porady
zapisz
Schowaj
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Leroy - Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72 środkami komunikacji elektronicznej, z których przesyłania w każdej chwili mogę zrezygnować, lub dokonać zmiany swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji. więcej
dołącz do naszego newslettera
zapisz się

REGULAMIN PROMOCJI „Rabat 10 % Elle Decoration”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja „Rabat 10% Elle Decoration”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Leroy - Merlin Polska Spółka z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, z kapitałem zakładowym: 51 000 000 PLN zł, NIP 113-00-89-950 z o.o. zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym „Dom z Pomysłem” Organizatora pod adresem: www.domzpomyslem.pl.
3. Użyte w niniejszym regulaminie Promocji, zwanym dalej: Regulaminem Promocji, pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego „Dom z Pomysłem”, dostępnym na stronie internetowej: www.domzpomyslem.pl.

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od dnia 1 lipca 2014 do dnia 30 września 2014 r. 
2. Dla oceny spełnienia warunku objęcia Promocją istotny jest czas zarejestrowania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2  poniżej, w systemie teleinformatycznym Organizatora.

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocja obejmuje wszystkie produkty, które znajdują się w asortymencie dostępnym w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: www.domzpomyslem.pl, niezależnie od ich ceny jednostkowej. 
2. W celu udziału w Promocji należy spełnić warunki określone w niniejszym Regulaminie Promocji, oraz:
  • wybrać Produkt do zakupu w Sklepie Internetowym Organizatora,  
  • wpisać we wskazanym miejscu Koszyka Sklepu Internetowego kod rabatowy umieszczony w sierpniowo – wrześniowym (4/2014) wydaniu magazynu „Elle Decoration” 
  • zamówić Produkt objęty Promocją,
  • podać wszystkie informacje konieczne do realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym Organizatora,  
  • sfinalizować zamówienie i dokonać płatności w Sklepie Internetowym Organizatora.  
3. W przypadku, gdy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie w okresie trwania Promocji Klient Sklepu Internetowego złoży zamówienie na produkt otrzyma rabat od ceny brutto tego produktu w wysokości 10 %. 
4. Promocja dotyczy wyłącznie produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: www.domzpomyslem.pl, promocją nie są objęte usługi oraz koszty związane z zakupem produktów np. koszty dostawy. Promocja nie łączy się z innymi promocjami polegającymi na wpisaniu kodu rabatowego, w takim przypadku rabaty nie kumulują się.
5. Klient przystępując do Promocji wyraża wolę udziału w Promocji akceptując Regulamin Promocji podczas dokonywania w Sklepie Internetowym zamówienia kwalifikującego go do udziału w Promocji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia/reklamacje związane z Promocją Klient może kierować do Działu Obsługi Sklepu Internetowego na adres bok@domzpomyslem.pl. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 
2. Niniejszy Regulamin Promocji jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji i jest dostępny na stronie www.domzpomyslem.pl w okresie trwania Promocji.
Wczytywanie rekomendacji...