otrzymasz rabat
zapisz się*
Schowaj
* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Leroy - Merlin Polska Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Targowej 72 środkami komunikacji elektronicznej z których przesyłania w każdej chwili mogę zrezygnować lub dokonać zmiany swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
Promocja ważna do
zapisz się do newslettera, otrzymasz rabat
zapisz się
.

REGULAMIN PROMOCJI Brakuje pomysłu? Mamy dla Ciebie rabat!

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja „Brakuje pomysłu? Mamy dla Ciebie rabat!”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Leroy - Merlin Polska Spółka z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, z kapitałem zakładowym: 51 000 000 PLN zł, NIP 113-00-89-950 z o.o. zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym „Dom z Pomysłem” Organizatora pod adresem: www.domzpomyslem.pl.

3. Użyte w niniejszym regulaminie Promocji, zwanym dalej: Regulaminem Promocji, pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego „Dom z Pomysłem”, dostępnym na stronie internetowej: www.domzpomyslem.pl.

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od godz.12.00 dnia 1 września 2014 do godz. 23.59 dnia 30 września 2014 r.

2. Dla oceny spełnienia warunku objęcia Promocją istotny jest czas zarejestrowania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2  poniżej, w systemie teleinformatycznym Organizatora.

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocja obejmuje wszystkie produkty, które znajdują się w asortymencie dostępnym w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: www.domzpomyslem.pl, niezależnie od ich ceny jednostkowej.

2. W celu udziału w Promocji należy spełnić warunki określone w niniejszym Regulaminie Promocji, oraz:
- wybrać Produkt do zakupu w Sklepie Internetowym Organizatora,
- wpisać we wskazanym miejscu Koszyka Sklepu Internetowego kod rabatowy „salon”,
- zamówić Produkt objęty Promocją,
- podać wszystkie informacje konieczne do realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym Organizatora,
- sfinalizować zamówienie i dokonać płatności w Sklepie Internetowym Organizatora.

3. W przypadku, gdy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie w okresie trwania Promocji Klient Sklepu Internetowego złoży zamówienie na produkt otrzyma rabat od ceny brutto tego produktu w wysokości 10 %. 

4. Promocja dotyczy wyłącznie produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: www.domzpomyslem.pl, promocją nie są objęte usługi oraz koszty związane z zakupem produktów np. koszty dostawy.

5. Klient przystępując do Promocji wyraża wolę udziału w Promocji akceptując Regulamin Promocji podczas dokonywania w Sklepie Internetowym zamówienia kwalifikującego go do udziału w Promocji.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia/reklamacje związane z Promocją Klient może kierować do Działu Obsługi Sklepu Internetowego na adres bok@domzpomyslem.pl. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

2. Niniejszy Regulamin Promocji jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji i jest dostępny na stronie www.domzpomyslem.pl w okresie trwania Promocji. 

Wczytywanie rekomendacji...