zapisz się do newslettera
bądź na bieżąco otrzymuj
  • Aktualne promocje i rabaty
  • Inspiracje wnętrzarskie
  • Pomysły i porady
zapisz
Schowaj
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Leroy - Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72 środkami komunikacji elektronicznej, z których przesyłania w każdej chwili mogę zrezygnować, lub dokonać zmiany swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji. więcej
dołącz do naszego newslettera
zapisz się

REGULAMIN PROMOCJI Brakuje pomysłu? Mamy dla Ciebie rabat!

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja „Brakuje pomysłu? Mamy dla Ciebie rabat!”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Leroy - Merlin Polska Spółka z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, z kapitałem zakładowym: 51 000 000 PLN zł, NIP 113-00-89-950 z o.o. zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym „Dom z Pomysłem” Organizatora pod adresem: www.domzpomyslem.pl.

3. Użyte w niniejszym regulaminie Promocji, zwanym dalej: Regulaminem Promocji, pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego „Dom z Pomysłem”, dostępnym na stronie internetowej: www.domzpomyslem.pl.

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od godz.12.00 dnia 1 września 2014 do godz. 23.59 dnia 30 września 2014 r.

2. Dla oceny spełnienia warunku objęcia Promocją istotny jest czas zarejestrowania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2  poniżej, w systemie teleinformatycznym Organizatora.

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocja obejmuje wszystkie produkty, które znajdują się w asortymencie dostępnym w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: www.domzpomyslem.pl, niezależnie od ich ceny jednostkowej.

2. W celu udziału w Promocji należy spełnić warunki określone w niniejszym Regulaminie Promocji, oraz:
- wybrać Produkt do zakupu w Sklepie Internetowym Organizatora,
- wpisać we wskazanym miejscu Koszyka Sklepu Internetowego kod rabatowy „salon”,
- zamówić Produkt objęty Promocją,
- podać wszystkie informacje konieczne do realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym Organizatora,
- sfinalizować zamówienie i dokonać płatności w Sklepie Internetowym Organizatora.

3. W przypadku, gdy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie w okresie trwania Promocji Klient Sklepu Internetowego złoży zamówienie na produkt otrzyma rabat od ceny brutto tego produktu w wysokości 10 %. 

4. Promocja dotyczy wyłącznie produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: www.domzpomyslem.pl, promocją nie są objęte usługi oraz koszty związane z zakupem produktów np. koszty dostawy.

5. Klient przystępując do Promocji wyraża wolę udziału w Promocji akceptując Regulamin Promocji podczas dokonywania w Sklepie Internetowym zamówienia kwalifikującego go do udziału w Promocji.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia/reklamacje związane z Promocją Klient może kierować do Działu Obsługi Sklepu Internetowego na adres bok@domzpomyslem.pl. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

2. Niniejszy Regulamin Promocji jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji i jest dostępny na stronie www.domzpomyslem.pl w okresie trwania Promocji. 

Wczytywanie rekomendacji...